2:5048/1,Sergey Pchelyakov

2:5048/2,Nikolay Skobeev

Point,1,Natalia Skobeeva

Point,2,Oleg Popov

Point,4,Andrew Ledkov

Point,5,Alexandr Lukyanov

2:5048/4,Dmitry Koolyashov

Point,1,Elena Koolyashova

Point,2,Sergey Manchygin

Point,3,Valery Haritonov

Point,100,Alexey Panov

Point,128,Andrey Leontiev

2:5048/5,Peter Gubkin

Point,1,Ilya Krylov

Point,5,Ivan Simonov

Point,10,Sergey Grekov

Point,33,Iren Grekova

2:5048/7,Oleg Ionov

Point,2,Igor Konovaloff

Point,3,Andy Nastasyuk

Point,13,Igor Zhirnov

Point,555,Andrey Sapov

2:5048/8,Gleb Kaftajkin

Point,1,Lidia Kudryavtseva

Point,2,Marina Solodovnikova

Point,4,Pavel Penzin

Point,6,Oleg Arantsev

Point,7,Nataly Martynovskaya

Point,8,Ilya Sereda

Point,9,Anton Timofeev

Point,11,Sergey Zhukov

Point,16,Elena Lelik

Point,17,Anna Fedotova

Point,23,Alex Solodovnikov

Point,25,Olga Novikova

Point,26,Juri Karavaev

Point,30,Yuri Tarasov

Point,31,Andrey Chernuhin

Point,333,Oleg Kaftajkin

Point,666,Dennis Yury Remchucoff

2:5048/9,Oleg Ionov

Point,1,Vitaly Belyakov